08 mars, 2019

Läst i februari

Antal böcker sammanlagt: 8
Månadens bästa: Nina Lykke - Nej och åter nej
Månadens sämsta: Elisabet Nemert - Vargarnas tid

Inga kommentarer:

Katarina Harrison Lindbergh - Vampyrernas historia

Just nu läser jag mycket om vampyrer, på grund av att jag har ett eget skrivprojekt som inkluderar vampyrer. Innan det är dags att skriv...