09 april, 2019

Det här får de inte på banken


Jag går för närvarande skrivarcirkeln/distanskursen Läs och skriv: är du en ny arbetarförfattare? hos ABF Stockholm. I kursavgiften ingår novellsamlingen Det här får de inte på banken, som innehåller 24  noveller skrivna av kommunalarbetare. Novellerna är bidrag till den novelltävling som tidningen Kommunalarbetaren anordnade. Jag har läst samtliga noveller i boken och igenkänningsfaktorn är stor. Här kommer människor till tals, som inte ofta lyfts fram i litteraturen. En av novellerna som drabbar mig mest är den som handlar om Allan, som har bestämt sig för att dö. Men det är ju inte så enkelt när man är så gammal och svag att man inte kan ge sig själv en hjälpande hand. Novellen är skriven ur Allans perspektiv och vi får höra hans tankar när personalen kommer och ska hjälpa honom med de dagliga rutinerna. Jag jobbar själv som undersköterska på ett vårdboende och hjälper dagligen människor som av olika anledningar behöver stöd i sitt dagliga liv. Jag har mött åtskilliga människor som har förlorat förmågan att prata, och som ibland har varit helt förlamade. Och således helt utlämnade till oss personal. Det jag tycker mest om med novellen om Allan är att det är han som får komma till tals, att den är skriven ur hans perspektiv, istället för ur en vårdares perspektiv. Den är drabbande och borde nästan vara obligatorisk läsning på undersköterskeutbildningen.

Det här får de inte på banken & 23 andra noveller av kommunalare
Förlag: Premiss förlag
ISBN: 9789186743772

Inga kommentarer:

Katarina Harrison Lindbergh - Vampyrernas historia

Just nu läser jag mycket om vampyrer, på grund av att jag har ett eget skrivprojekt som inkluderar vampyrer. Innan det är dags att skriv...