22 maj, 2019

Kristina Svensson - Författarboken


Författarboken vänder sig först och främst till egenutgivare eller indieförfattare. Alltså författare som ger ut själv istället för att bli utgivna på traditionella förlag. En del har blivit refuserade på de traditionella förlagen, medan många väljer att ge ut själva direkt. Innehållet i boken är uppdelat i olika kategorier som följer en boks tillblivelse. Första kapitlet handlar om marknadsföring, vilket kan verka som en lite knasig ordning. Man måste väl ändå skriva boken först innan man kan marknadsföra den? Efter att ha läst denna bok samt flera andra böcker som handlar om egenutgivning har jag lärt mig att man ska börja marknadsföra sin bok tidigt. Redan innan boken är klar. Det gäller att skapa en förväntan inför sin bok. Och det kan många gånger vara för sent den dagen boken är släppt. Vill man annonsera om sin bok bör man ha sålt in detta nästan ett halvår innan utgivningsdagen. Och då behöver man naturligtvis påbörja marknadsföringen i ett tidigt skede. Sedan följer kapitel som handlar om själva skrivandet, publicering, producering av boken, lanseringen och säljandet. Samt ett avslutande kapitel som handlar om livet som författare. Samtligt kapitel har mycket nyttiga tips att ta till sig, oavsett om man vill försöka få ett förlagskontrakt eller ge ut boken själv. Framförallt om man vill ge ut boken själv, som jag tidigare har nämnt.

Den upplagan jag läste är utgiven av Litet förlag 2015. Sedan dess har boken getts ut i en ny version, med omslaget på bilden ovan. Jag vet inte hur mycket innehållet skiljer sig åt mellan utgåvorna. Boken är hur som helst läsvärd och jag uppskattar mycket att andra författare delar med sig av sina erfarenheter.

Kristina Svensson - Författarboken
Förlag: Litet förlag (2015), KS Förlag (2017)
ISBN: 9789187548550

Inga kommentarer:

Jeff Goins - You are a writer

I You are a writer går Jeff Goins igenom vad som krävs för att du ska bli författare. Enligt Goins är det ganska enkelt. Allt börjar med d...