torsdag 7 februari 2013

Publicera dig!

Susanne Holmgrens Publicera dig! Om utgivning på förlag och andra publiceringsmöjligheter är sin storlek till trots full med goda råd för alla som skriver och som drömmer om att bli publicerade. Boken är indelad i fyra delar och var och en av dessa innehåller matnyttiga råd till alla som skriver. De fyra delarna är Skrivprocess och författaridentitet, Förlagskunskap, Kontakten med förlagen och Egenutgivning och andra publiceringsmöjligheter. Personligen tar jag med mig en hel del av innehållet i den här boken till mitt eget skrivande. Jag tyckte särskilt avsnittet om att publicera sig på nätet var intressant. Publicera dig! hamnar definitivt i mitt referensbibliotek när det gäller skrivande.

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails