torsdag 5 januari 2012

Bokvärlden

ur Skiftande speglar av Crister Enander

Det är högt i taket. Läspulpeterna som står i en lång rad är av snidat trä, nötta av flitigt och långvarigt bruk; det skulle inte förvåna mig om de är tillverkade på femtonhundratalet då klostret restaurerades och fick sin nuvarande utformning. Varenda vägg är klädd med böcker. Skinnband vid skinnband, volymer bundna i hårdpapp från sjuttonhundratalet, illuminerade inkunabler och tummade folianter. Det höga rummet är avdelat med en balustrad dit fyra trappor leder, en vid varje sida av rummet. Det är över sju meter upp till taket. Flyttbara stegar står resta utmed raderna. [...] Ett bibliotek är avsevärt mycket mer än ett antal böcker uppställda bredvid varandra. Varje boksamling berättar något. Den är i sig själv en oskriven historia. Hur hamnade böckerna här? Vem har läst dem? Vad har de lärt sig, vad har de sett, tänkt, drömt, upplevt? De bokbeklädda väggarna mumlar tyst om svunna tider, om andra vanor och tankesätt.

Jag ryser av välbehag när jag läser dessa rader...
Related Posts with Thumbnails