söndag 15 juni 2014

Gunilla Brodrej - Shopstop

En nyårsafton fick Gunilla Brodrej nog av julens köphysteri och att våra identiteter till så stor del styrs av vilka prylar vi köper. Nyårslöftet, att ställa sig utanför konsumtionssamhället, är även en reaktion på att hon inte tycker så mycket om "den där personen som rusar runt på reor, eller rejsar runt på nätet efter fynd". Gunilla inför köpstopp med undantag för livsmedel (där även krogbesök och fika ingår), drivmedel, färdmedel, underhåll (hårklippning, skräddare, skomakare) och underhållning. I dagboksform, varvat med diverse intervjuer, får man följa Gunillas köpstoppsår och dess vedermödor och insikter. Att införa köpstopp visar sig i bland vara lättare sagt än gjort, för vad gör man om man har anmält sig till tjejvasan och inte har någon skidutrustning? Jo, man inför helt enkelt ett undantag men köper bara den mest nödvändiga utrustningen. Även om Gunilla gjorde vissa undantag under året så var det intressant att läsa om hennes reflektioner kring konsumtion och vad man egentligen behöver, vad som är verkliga behov och vilka som är skapade av reklam och yttre påverkan av samhället i stort.

Egentligen handlar det väl inte om köpstopp utan om konsumtionsbegränsning och nyttan i att reflektera över sitt köpbeteende. Vad är det styr oss och våra "behov"? Jag har ju själv infört ett litet "köpstopp" på böcker under året. Vilket egentligen inte är ett köpstopp utan just en begränsning i vilka slags böcker jag tillåter mig själv att köpa. Inga nya böcker, förutom Bakhålls utgivning har jag tidigare sagt. Begagnade böcker är fritt fram även om jag i praktiken begränsar mig även där. Låna på bibliotek i första hand är det som gäller. Det där undantaget med Bakhåll kom dock på skam för ett tag sedan när det damp ned ett vadderat kuvert från Eskapix. Det blev helt enkelt ett till undantag... Lite ironiskt i sammanhanget är att jag fick denna bok som recensionsexemplar från förlaget. Där har jag inte heller infört någon begränsning eftersom jag inte de facto betalar för boken, annat än i form av ett inlägg på bloggen.

Nåväl, Shopstop är intressant läsning och det behövs fler som Gunilla som ifrågasätter rådande konsumtionsnormer i samhället.

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails