26 juni, 2019

Anne Rice - En vampyrs bekännelse


En journalist och en vampyr sitter i ett litet rum i San Francisco. Fram till gryningen ska vampyren berätta sin historia för journalisten. Hur det gick till när han blev vampyr. Berättelsen tar sin början på en plantage i Louisiana 1791. Man får följa vampyren Louis förvandling från en ung och förmögen man med hela livet framför sig till levande död där han tvingas att döda andra för att överleva. Vampyrer brukar ibland framställas som alltigenom onda varelser, kanske framförallt i den äldre litteraturen. I en vampyrs bekännelse får vi istället möta en vampyr med samvete. Jag känner verkligen sympati med den berättande vampyren. Boken har ett mycket vackert språk. Jag förstår inte varför jag inte har läst den här boken tidigare. Det enda jag värjer mig mot är beskrivningen av Louis och Claudias förhållande som på grund av Claudias ringa ålder när hon förvandlas får drag av pedofili. Men efter att ha nyligen har läst en annan vampyrbok, Lost Souls av Poppy Z. Brite, kan jag konstatera att det verkar vara tämligen vanligt i vampyrlitteraturen. Även i John Ajvide Lindqvists roman Låt den rätte komma in finns detta med.

Anne Rice - En vampyrs bekännelse
Förlag: Månpocket
ISBN: 9789170017261

Inga kommentarer:

Berättelser från Bårhuset

I Facebookgruppen Berättelser från Bårhuset - snack om skräcklitteratur pågick för en tid sedan en novelltävling. Alla medlemmar i gr...