01 november, 2009

Harrison och Svensson - Vikingaliv

På baksidan av denna bok kan man läsa att författarna, Dick Harrison (professor i historia) och Kristina Svensson (arkeolog) "...bokstavligen ryckt hjälmen av vikingarna och blickat in i deras mentala universum. Aldrig tidigare har så mycket skrivits om både männen och kvinnorna...".

Jag instämmer till viss del i detta. Hjälmarna har nog ryckts av de härjande vikingarna långt innan denna bok havs ut (2007) men den ger å andra sidan en väldigt nyanserad bild av hur livet tedde sig under vikingatiden i form av nedslag i fem vikingakvinnors och fem vikingamäns liv. Boken är ett mycket lyckat försök att lyfta fram kvinnorna under forntiden. De som ofta blivit glömda i historieskrivningen. För att kunna bilda sig en uppfattning om livet under vikingatiden måste man se till individen menar författarna. Det går inte att behandla det vikingatida samhället som en homogen massa.

Vad är det då för myter som avlivas i Vikingaliv? För det första myten om att vikingar hade hornbeklädda hjälmar och våldtog och plundrade allt som kom i deras väg. Den härjande vikingen var i själva verket legosoldater i det bysantinska riket. Det är knappast den bild som vi blivit matade med. För det andra var det inte Erik Röde eller Leif Eriksson som "upptäckte" Amerika. I vårt kollektiva medvetande är den "Store Upptäckaren" en man, en djärv viking. Gudrid Torbjörnsdotter var en av vikingatidens mest vittberesta personer och en av de som var pådrivande i försöken att kolonisera Amerika, vikingarnas Vinland. I 1300-talets Sverige fanns ännu Gudrid levande i folks medvetande med sedan har hon fallit i glömska. Även Leif Eriksson's syster Frejdis Eriksdotter var en av Vinlands pionjärer men henne får vi inte heller veta något om i historieböckerna.

Ett flertal andra myter avlivas och man får djuplodande information om de tio personer som är huvudpersoner i denna volym. De får representera hur det vikingatida samhället kan tänkas ha sett ut. Genom att studera de skriftliga källor som finns och det arkeologiska källmaterialet ger Vikingaliv ett försök att leverera de kunskaper om vikingarna som finns tillgängligt idag. Nya forskningsrön pareras med de skriftliga källorna som finns i form av Beowulf och Snorre Sturlason's sagor.

Bokens innehåll är dock snedvridet så till vida att det den enbart skildrar personer ur det övre skiktet i det vikingatida samhället. Trälar och "vanligt folk" lyser med sin frånvaro. Det kan man dock inte klandra författarna för. Det är just människor i de övre samhällsskikten som lämnat bestående spår efter sig. Det arkeologiska och historiska källmaterialet är tyvärr allt för tunt vad gäller vanligt folk. Framtida forskning kan förhoppningsvis ändra på detta.

Dick Harrison och Kristina Svensson - Vikingaliv
Natur & Kultur
ISBN: 978-91-27-35725-9

Inga kommentarer:

Richard Matheson - Hell House

En döende miljardär anlitar en forskare i paranormala aktiviteter och två medier för att åka till Belasco House undersöka om det finns et...