lördag 28 november 2009

The London of Charles Dickens

The London of Charles Dickens; A pocket a to Z guide to the life and landmarks of Dickens är just precis en liten fickguide till en lång rad platser i London som förknippas med Charles Dickens eget liv eller helt enkelt figurerar i hans böcker. Denna lilla skrift inleds med ett förord av Monica Dickens, Charles's barnbarns barn. Samtidigt som det är en guide till de olika platserna som är förknippade med honom så finns det även mycket matnyttig information om honom själv. Dickens kände sitt London väldigt väl och det märks i hans miljöskildringar i böckerna.

The London of Charles Dickens är indelat i alfabetisk ordning. Under F finner man Fleet Street och här kan man läsa att gatan förekommer i Our Mutual Friend och David Copperfield och i vilka kapitel. Det finns också en hel del citat ur böckerna där var och ett av de olika platserna finns beskrivna i böckerna. Längst bak i boken finns också lite tips på hur man enklast tar sig fram i London och en karta över London's Underground.

En mycket trevlig liten bok som jag definitivt kommer att spara och ta med mig vid framtida besök i London. Även en bok att drömma sig bort i och fantisera om de platser som finns med. En bok för alla Dickensentusiaster.

The London of Charles Dickens
(published in association with The Dickens Fellowship and Transport for London)
Proof Books
ISBN: 0-9554001-0-4

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails