fredag 17 juli 2009

Handbok i att vara vegan


Being Vegan av Joanne Stepaniak är något av en riktig handbok i den veganska livsstilen. Boken är uppdelad på fyra kapitel. Det första kapitlet berör den veganska filosofin och dess rötter. Här kan man läsa om vad det innebär att vara vegan men också etiska frågor som berör hälsa, reproduktion, organtransplantationer och hur man gör med köttätande husdjur. Andra kapitlet handlar om relationer; till sig själv och andra, om barnuppfostran, blandäktenskap (förhållande mellan vegan och icke-vegan) och hur man tampas med oförstående personer i sin närhet men också främlingar. Tredje kapitlet berör frågor som handlar om etiskt praktiska frågor. Exempelvis hur man gör som vegan om man jobbar på ett icke-veganskt företag men även frågor som rör kläder, skor och den personliga hygienen. I fjärde och sista kapitlet får man reda på hur man rent praktiskt går till väga om man bestämt sig för den veganska livsstilen. Här finns mängder av tips att tänka på för nybörjarveganen; vilka ingredienser som är animaliska, hur man planerar en fullvärdig vegansk meny och tips på hur man bakar utan ägg för att nämna några.

Boken är upplagd så att varje kapitel har en inledande text och sedan följer en rad olika frågor som besvaras av Joanne. Det är frågor som hon har fått via sin hemsida och sin medverkan i Vegetarian Voice, som är North American Vegetarian Society's tidskrift. Även om boken är skriven i första hand för en amerikansk eller möjligen en engelskspråkig publik finns det en lång rad tips som även svenska veganer kan ha nytta av.

2 kommentarer:

fiaisreading sa...

Jag har varit vegetarian sen jag var 8 år, men tror att jag skulle ha väldigt svårt för att ta steget till att bli vegan. Däremot skulle det nog vara intressant attläsa boken och kanske få lite veggotips!

Hellre barfota än boklös sa...

Även vegetarianer lär finna många bra tips i den här boken. :-)

Related Posts with Thumbnails