torsdag 11 mars 2010

Bonnier = bokmaffia?

I DN idag finns en intressant debattartikel signerad av tretton oberoende bokförlag som tar upp frågan om Bonnierkoncernens dominans på bokmarknaden. Det är framför allt den svenska pocketboksdistributionen som avses i artikeln. De tretton bokförlagen menar att Bonniers köp av Pocketgrossisten hotar mångfalden på den svenska bokmarknaden. Det är dessutom ett direkt hot mot mindre bokförlag som nu får det svårare att nå ut till läsarna. Bonnier har, enligt artikeln, även visat intresse för att köpa den andra pocketdistributören Pocketstället. Skulle ett sådant köp bli av domineras hela landets pocketdistribution av ett enda företag. Pocketmarknaden behöver fler oberoende distributörer, inte en centralstyrd menar de. Läs hela debattartikeln genom att klicka på länken ovan.

Personligen har jag inte varit så insatt i hur den svenska bokmarknaden har sett ut. Det är inte förrän på senare tid som jag har fått upp ögonen för ägandeförhållanden vad gäller svenska bokförlag. Som hängiven boknörd vill jag läsa böcker som berör och som ger en läsupplevelse. Jag vill läsa bästsäljande deckare. Jag vill läsa ful- och finlitteratur. Jag vill läsa en salig blandning av böcker. Jag tror precis som de som skrivit under artikeln att det behövs en mångfald i den svenska bokutgivningen. Ett stort företag har naturligtvis också bra förutsättningar för att ge ut kvalitativ litteratur och har ekonomiska marginaler att både marknadsföra böcker och våga satsa på debutanter mer än ett litet förlag. Men att ett företag allt mer dominerar den svenska bokmarknaden kan, som sagt, inte vara till fördel för mångfalden. Många av de mindre förlagen ger ut så kallad smal litteratur som vi läsare annars skulle gå miste om. Jag har inget emot de böcker som Bonniers ger ut men jag väntar med spänning på hur de bemöter artikeln. Jag vill ha en mångfald av böcker i Sverige och ingen bokmaffia som kontrollerar allt som ges ut.

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails