måndag 22 mars 2010

Helt OT: Rädda Afrika- och Latinamerikagrupperna!

Jag stöder en del ideella organisationer. Två av dessa är hårt drabbade på grund av minskade anslag. SIDA tvingas, från order av regeringen, att minska sina stöd till grupper som Afrikagrupperna och Latinamerikagrupperna. Det här tycker jag är väldigt trist. De båda tidskrifterna som ges ut av dessa grupper har läsvärda och positiva artiklar som på ett helt annat sätt visar livet i Afrika och Latinamerika. Ni vet de där undernärda och svältande barnen som andra organisationer tar till för att få folk att skänka pengar? Glöm det! I de här tidskrifterna får man intressanta artiklar om allt mellan himmel och jord. Till exempel boktips från de här delarna av världen. Det är väl guld värt för en bokälskare. Har du en slant över så bli medlem och stöd någon av de här två organisationerna. Så kanske vi tillsammans kan rädda åtminstone någon utav tidskrifterna.

Så här skriver Latinamerikagrupperna om det hela:

"Det finns risk att 2010 blir det sista året som LA ges ut. Ingen behöver dock tveka att ta en prenumeration eller bli medlem. Om det värsta skulle hända och tidskriften måste läggas ner, så kommer vi självklart att erbjuda alla kompensation för de nummer som saknas. [...]Tidigare finansierades LA till större delen med Sidastöd. [...] Vi vill inte se en utveckling i Sverige där folkrörelsernas deltagande i folkbildning och debatt om globala utvecklingsfrågor gradvis stryps."
(saxat från ett av Latinamerikagruppernas informationsblad)

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails