onsdag 13 oktober 2010

Barbara Voors - FantomsmärtorFantomsmärtor
är den första bok jag läser av Barbara Voors. Huvudpersonen är Alba Modig som blivit gravid efter en kärlekshistoria med den fjorton år yngre Seth. Bara det är problematiskt, och därtill har hon genom fosterdiagnostik fått reda på att det barn hon bär har en kromosomavvikelse. Som en röd tråd genom hela boken får vi höra Albas resonemang kring det svåra beslut som hon nu måste fatta. Fortsätta eller avbryta graviditeten? Fokus ligger på Alba och på ett väldigt fint sätt väver Voors in nutid med dåtid, och Albas försök att finna en slags upprättelse efter mamman självmord, för att sakta men säkert leda oss fram till slutet och Albas eget beslut om det barn hon bär.

Boken är skriven i jagform och det är för det mesta genom Albas ögon vi får betrakta hennes värld, men även hennes far och några av hennes närmaste vänner kommer till tals och ger sin syn på saken. Den här formen gör att man kommer väldigt nära texten och nära Alba, men ibland villar jag bort mig och har svårt att avgöra vem det är som berättar och jag känner då att jag tappar intresset för boken.

På det stora hela fick jag en fin läsupplevelse om man bortser från att berättarformen ibland kollrade bort mig. Bokens innehåll är samtidigt ett inlägg i debatten om fosterdiagnostik. För vad händer egentligen med en människa när hon får reda på att barnet hon bär "avviker från det normala"? Fantomsmärtor ger en bra bild över vilka tankar och etiska dilemman som den ställer människor inför. Vad är egentligen ett liv värt?

Barbara Voors - Fantomsmärtor
Förlag: Albert Bonniers Förlag
ISBN: 978-91-0-012273-7

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails