onsdag 12 januari 2011

Fred Nath - The Cyclist


När Auguste Ran i egenskap av sitt polisämbete, finner sig lyda tyskarnas order och registrerar och deporterar judar till koncentrationsläger i andra världskrigets Frankrike, gör han snart uppror, i det tysta. Allt för länge har han förnekat att han hjälpt till att skicka sina grannar till en säker död. Tyskarna har ju sagt att det är arbetsläger och inte skulle väl de ljuga? Eller skulle de? Snart nog genomskådar han deras lögner och försöker motarbeta deras planer, med sitt eget liv som insats. När barndomsvännen Pierre som är jude riskerar att deporteras tillsammans med sin dotter gör Auguste allt som står i hans makt för att få dem ut ur landet. Pierre har dock andra planer. Han går med i motståndsrörelsen och lämnar dottern hemma hos Auguste, som nu måste gömma den lilla flickan från tyskarna.

En ung kvinna hittas en dag mördad och Auguste misstänker genast en av de tyska säkerhetspoliserna, Brunner. Denne har tidigare visat intresse för kvinnan men intresset var inte ömsesidigt. De tyska ockupanterna tar dock det de vill ha och de gör det skoningslöst. Auguste blir besatt av att ställa Brunner inför rätta. Något som visar sig vara oerhört svårt i en tid när man inte vet vem som är vän eller fiende längre. Utredningen mot Brunner sätter inte bara hans eget liv på spel utan även hans fru och barn.

Snart finner sig Auguste vara måltavla för den tyska säkerhetspolisen och han och hans familj, som nu inkluderar den judiska flickan, flyr hals över huvud med den tyska säkerhetspolisen efter sig.

The Cyclist är en mycket tänkvärd bok som fungerar som ett litet nedslag i den verklighet som många befann sig i under andra världskriget. Vi ställer oss ofta frågan, hur kunde de låta detta ske? De måste ju ha vetat om vad som hände med de människor som deporterades. Eller gjorde de det?

Fred Nath är neurokirurg i England och The Cyclist är hans första bok. Jag ser fram emot nästa bok.

Fred Nath - The Cyclist
Förlag: Fingerpress
ISBN: 978-0-9564925-1-7

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails